Thai  Thai

โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว

โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว

โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว
โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว

โรงแรมหัวหิน กู๊ดวิว (Hua Hin Goodview) ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และใจกลางหัวหิน หารถเดินทางง่ายหรืออาจใชับริการ รับ-ส่งของโรงแรม บริการห้องแอร์พร้อมอาหารเช่า สำหรับ 2 ท่าน ตัวอาคารมีทั้งหมด 6 ชั้น สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ลิฟต์, สระว่ายน้ำพร้อม จากุซี, ที่จอดรถ 30 คัน, รปภ 24 ช.ม.พร้อม ฟรี Wifi

Thai